fotografia inicial
Vull adherir-me a la Fundació Romea en qualitat de:
Nom
Cognom
NIF
Adreça
Codi Postal
Fax
Població
Telèfon
E-mail
Indique-nos, si us plau, les dades referents a la vostra aportació i la via d'ingrés:
Import Anual
(Quantitat en Euros)
Senyors, els prego que fins a nou avís i amb càrrec al meu compte paguin els rebuts que els seran presentats anualment per la Fundació Romea per a les Arts Escèniques.
La Fundació Romea
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques és una entitat privada sense ànim de lucre creada amb la voluntat de promoure el sector de les arts escèniques i convertir-se en un referent teatral a Catalunya.
MECENES DE BRONZE200 Euros anuals
 • Menció del seu nom a la llista de Mecenes de Bronze situada al vestíbul del Teatre Romea.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat (*):
  • Dues invitacions per a un cap de setmana de funcions de les obres del Teatre Romea, vàlides també per a qualsevol funció de dimarts, dimecres, dijous o dissabtes per la tarda.
  • Descompte del 25% en la compra de dues entrades addicionals del Teatre Romea per a qualsevol funció.
MECENES DE PLATA300 euros anuals
 • Menció del seu nom a la llista de Mecenes de Plata situada al vestíbul del Teatre Romea.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat (*):
  • Dues invitacions per als dos primers caps de setmana de les obres del Teatre Romea i de La Villarroel, vàlides també per a qualsevol funció de dimarts, dimecres, dijous, i dissabtes per la tarda però només per les funcions del Romea.
  • Descompte del 50% en la compra d’entrades del Teatre Romea fins a un màxim de sis entrades per obra (segons disponibilitat de l’espai).
  • Descompte del 25% en la compra d’entrades al Teatre Condal i a La Villarroel, fins a un màxim de sis entrades per obra (segons disponibilitat de l’espai).
MECENES D'OR400 euros anuals
 • Menció del seu nom a la llista de Mecenes d’Or situada al vestíbul del Teatre Romea.
 • Reconeixement de la seva contribució en els programes de mà editats pel Teatre Romea dins de la seva temporada anual.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat (*):
  • Dues invitacions per a la nit d’estrena oficial de les obres del Romea, Teatre Condal, Teatre Goya i La Villarroel, amb la possibilitat de canviar-les per a qualsevol altra funció.
  • Descompte del 50% amb la compra d’entrades del Teatre Romea, fins a un màxim de dotze entrades per obra.
  • Descompte del 25% amb la compra d’entrades del Teatre Condal, Teatre Goya i La Villarroel, fins a un màxim de dotze entrades per obra.
PROTECTOR/A 3.000 euros
 • Presència als programes de mà de la temporada del Teatre Romea.
 • Reconeixement de la seva contribució a la llista de Protector/a situada al vestíbul del teatre.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat per als teatres Romea, Condal i Villarroel: (*)
  • Quatre localitats a totes les nits d’estrena oficial.
  • Deu localitats per a cada obra del Teatre Romea i quatre per als espectacles dels altres teatres.
  • Descompte del 50% en la compra d’entrades al Teatre Romea, fins a un màxim de vint per obra.
 • Utilització del teatre per a activitats privades a preu reduït. (**)
PROTECTOR/A DE PLATA6.000 euros
 • Inclusió del logo de l’empresa als programes de mà de la temporada del Teatre Romea.
 • Reconeixement de la seva contribució a la llista de Protector/a de Plata situada al vestíbul del teatre.
 • Reconeixement del seu suport en tots els mitjans de difusió.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat per als teatres Romea, Condal, i La Villarroel: (*)
  • Sis localitats per a les nits d’estrena oficial.
  • Quinze localitats per a cada obra del Teatre Romea.
  • Sis localitats per a cada obra dels teatres Condal, Goya i La Villarroel.
  • Descompte del 50% en la compra d’entrades i fins un màxim de vint-i-cinc entrades per obra.
 • Utilització del vestíbul del Teatre Romea per a un acte social gratuït. (**)
 • Possibilitat de participar en el Patronat de la Fundació Romea.
PROTECTOR/A9.000 euros
 • Inclusió del logo de l’empresa en els programes de mà del Teatre Romea.
 • Reconeixement de la seva contribució a la llista de Protector/a d’Or situada al vestíbul del teatre.
 • Reconeixement del seu suport en tots els mitjans de difusió.
 • Invitacions i descomptes cedits per les empreses del nostre Patronat per als teatres Romea, Condal, i La Villarroel: (*)
  • Vuit localitats per a les nits d’estrena oficial.
  • Vint localitats per a cada obra del Teatre Romea.
  • Vuit localitats per les obres dels teatres Condal i La Villarroel.
  • Descompte del 50% en la compra d’entrades, fins a un màxim de trenta entrades per obra.
 • Utilització del Teatre Romea per a un acte social gratuït. (**)
 • Possibilitat de participar en el Patronat de la Fundació Romea.
(*) Les invitacions i descomptes només s’apliquen en aquells espectacles programats dins de la temporada dels teatres i no afecten, per tant, els actes complementaris a aquesta
(**) Amb el càrrec de les despeses extraordinàries