Microdramaturgies

7 de maig del 2018

Dimecres 7 de març a les 18.30h s’inicia la segona temporada d’Això és un drama, un programa de ràdio dedicat a les arts escèniques impulsat pel Col·lectiu d’Instrumentistes i Serveis Culturals de l’Institut del Teatre que s’emet setmanalment des de Scanner FM.

Cada dijous i durant dues hores, el programa convida a personalitats de les arts escèniques a parlar de projectes artístics i acadèmics en una conversa distesa. Bruno Sokolowicz, cofundador de ScannerFM presenta i condueix el programa, mentre que Rafel Plana, coordinador dels músics de l’Institut del Teatre, és el responsable de continguts i de producció.