12 de Juliol de 2018

Conferència: “El veritable motiu de La torna´´

A càrrec de Raúl M. Riebenbauer, autor  del llibre El silencio de Georg.