18 de Gener de 2018

Conferència inaugural a càrrec de l’Honorable Conseller Santi Vila

Conferència a càrrec de l’Honorable Sr. Santi Vila. Conseller d’empresa i coneixement

 

Ministres del culte, o de la Cultura?

El paper de les administracions i de la política en el món actual té en els nostres dies la doble funció de preservar el llegat rebut, l’herència material i immaterial, però posant-la al servei del present i el futur, i de promoure la creativitat i la innovació per assolir una societat més culta, curiosa i lliure.