18 de Maig de 2018

Exposició de vestuari: “Les actrius es vesteixen al Romea”