14 de Maig de 2018

Inauguració de la temporada teatral 2010/11: Conferència magistral D’un temps, d’un país. Un itinerari personal.

Pel Molt Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de Catalunya