5 d'Abril de 2018

Jornada de debat: El teatre pren la paraula 2ª edició.

Les noves autories legals. Productores i companyes de teatre. L’autonomia del dramaturg.