5 d'Abril de 2018

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2ª edició.

Les noves autories teatrals. El teatre i el món. L’autor local en un món global.