5 d'Abril de 2018

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2ª edició.

Les noves autories teatrals. Els límits del teatre tradicional.