5 d'Abril de 2018

Jornades de debat: El teatre pren la paraula a la 2ª Edició.

Noves autories teatrals. Teatre i audiovisual. L’aparició d’un nou espai narratiu.