18 de Gener de 2018

Presentació llibre: “La República Catalana” de Ramón Cotarelo

Presentació del Llibre “La Republica Catalana” de Ramón
Cotarelo. Presentació a càrrec del M. Hble Sr. Carles
Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya.
Ramon Cotarelo García és un politòleg espanyol, catedràtic
emèrit de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat
Nacional d’Educació a Distància, publicista, escriptor i
traductor.