5 d'Abril de 2018

Jornades de debat: El teatre pren la paraula 2ª edició.

Les noves autories teatrals. El teatre i el conflicte social. Entre la descripció i el compromís.