3 de Maig de 2018

VI Trobada amb la Societat Civil

 

La societat civil llegeix Tirant lo Blanc, 8 hores de lectura continuada per a la diada de Sant Jordi.

Obrirà la lectura el M. Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya, i clourà l’acte l’ Hble. Sr. Ferran Mascarell, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.