Celebració del Dia mundial del Teatre: Teatre, imatge, paraula

Conferència a càrrec de Pere Gimferrer.