“El valor de la cratividad” Conferència a càrrec del M. Hble. Sr. Artur Mas , President de la Generalitat de Catalunya