Lectuyra dramatitzada de El Somni, de Bernat Metge.