Projecció de Maria Rosade Cecil B. de Mille.

Dia mundial del patrimoni mundis