Sessió d’homenatge: Insults al públic, de Peter Handke a Ricard Salvat.

Dramatúrgia i direcció d’Araceli Bruch. Inclòs als actes Geografies Salvat.