Política de privacitat

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

En conseqüència, s’informa dels extrems següents:

1.- El domini d’Internet www.fundacioromea.com constitueix el lloc web de la fundació FUNDACIÓ ROMEA PER A LES ARTS ESCÈNIQUES. (en endavant FUNDACIÓ ROMEA) que té per objecte fundacional promoure el sector de les arts escèniques a través d’activitats que fomentin, principal, el debat i la reflexió al voltant del fet cultural i teatral.

2.- FUNDACIÓ ROMEA té la seva seu social al carrer Hospital, 51, de Barcelona. I està inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el número 1596

3.- FUNDACIÓ ROMEA té el CIF G-62612924.

A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i l’ús i, en general, la relació entre aquest Portal (en endavant WEBSITE) accessible a l’adreça d’Internet www.fundacioromea.com, i els usuaris del WEBSITE (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L’accés al WEBSITE www.fundacioromea.com atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL.

El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’AVÍS LEGAL publicat per FUNDACIO ROMEA en el moment en què l’usuari accedeixi al seu WEBSITE. Per tant, cada vegada que l’usuari accedeixi al WEBSITE haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL.

Així mateix, l’accés al WEBSITE www.fundacioromea.com es troba sotmès a tots els avisos, condicions d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per FUNDACIO ROMEA que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, productes i utilitats que ofereix FUNDACIÓ ROMEA a través del seu WEBSITE www.fundacioromea.com, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l’usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Amb caràcter general, l’accés a la informació i utilitats del WEBSITE no exigeix una prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant això, l’accés a algun d’aquests serveis o productes que s’ofereixen a través del WEBSITE podria estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció o registre. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de subscripció o registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari el durà a terme FUNDACIÓ ROMEA en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda en aquest WEBSITE.

Amb caràcter general, els serveis que FUNDACIÓ ROMEA presta als usuaris, visitants afiliats i socis, a través del seu WEBSITE www.fundacióromea.com, són gratuïts, a no ser que, en casos concrets, s’especifiqui el contrari.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre FUNDACIÓ ROMEA i els usuaris, FUNDACIÓ ROMEA garanteix mitjançant aquest avís, la privacitat dels serveis en línia d’acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar a FUNDACIÓ ROMEA les seves dades personals a través del formulari electrònic per a la subscripció dels serveis que ofereix FUNDACIÓ ROMEA al seu WEBSITE.

 

Els usuaris consenten el tractament d’aquestes dades personals per FUNDACIÓ ROMEA en els termes d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

· Finalitat del tractament de dades

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers de la FUNDACIÓ ROMEA amb les finalitats de gestió de clients i de prospecció comercial i publicitat, inclòs l’enviament (via postal, e-mail, SMS o qualsevol altre mitjà electrònic) de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes, promocions i notícies.

· Cessió de dades de tercers

Per a fins directament relacionats amb les finalitats indicades, les dades personals dels usuaris es podran cedir a altres empreses del Grup Focus o als seus proveïdors/col·laboradors sempre que aquests siguin promotors del sector cultural i existeixi un conveni prèviament signat. Les empreses del Grup Focus a les que SERVEIS ESCÈNICS ROMEA, S.L. podria cedir les dades són: SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, S.A., SERVEIS ESCÈNICS COMTAL, S.L., SERVEIS ESCÈNICS GOYA, S.L., CENTRE D’INVESTIGACIÓ I RECERCA TEATRAL I ARTÍSTICA S.A. (La Villarroel) i SERVEIS PER A LA GESTIÓ D’ESPECTACLES I EVENTS CULTURALS, S.L. .

· Drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un e-mail enviat a info@fundacioromea.com o mitjançant una carta dirigida a FUNDACIÓ ROMEA, carrer Hospital, 51, Barcelona 08001 (Espanya), acompanyant còpia de document oficial que identifiqui l’usuari en qualsevol cas.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

FUNDACIÓ ROMEA, o, per compte d’aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d’audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i les pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per enregistrar les activitats de l’usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per FUNDACIÓ ROMEA o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals de l’usuari.

Quan l’usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor de FUNDACIÓ ROMEA, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, que permeti, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin enregistrat prèviament, accedir a les àrees, els serveis, les promocions o els concursos reservats exclusivament per a ells sense haver d’enregistrar-se en cada visita. Es fan servir també per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, i controlar el progrés i el nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i perquè impedeixi que s’instal·lin al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per FUNDACIÓ ROMEA, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis, la prestació dels quals requereixi el previ registre o login.

Així mateix, els servidors web de FUNDACIÓ ROMEA detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació queda enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb el fi d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Actualment, s’està mesurant amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques a les pàgines i cookies anònimes per analitzar allò que succeeix a les nostres pàgines. Pots veure més informació sobre la política de privacitat a Google Analytics.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

FUNDACIÓ ROMEA inclou al seu WEBSITE una sèrie de continguts propis d’una publicació electrònica, elaborats per FUNDACIÓ ROMEA, o mitjançant acords de col·laboració amb altres entitats (en endavant referits de forma genèrica com a CONTINGUTS).
FUNDACIÓ ROMEA proveeix als seus usuaris, a través del WEBSITE, de múltiples serveis (en endavant SERVEIS).
Tant els SERVEIS com els CONTINGUTS oferts als usuaris poden ser ampliats en un futur per FUNDACIÓ ROMEA, fent-los arribar tot el que disposa aquest apartat.

· Exempció de responsabilitat per continguts facilitats per FUNDACIÓ ROMEA als seus usuaris a través del WEBSITE, i aquells accessibles a través del buscador del WEBSITE:

Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través del servei de buscador del WEBSITE són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i FUNDACIÓ ROMEA. En cas de discrepàncies entre allò que es publica en el WEBSITE i el suport paper, prevaldrà la informació continguda en aquest últim suport. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades per FUNDACIÓ ROMEA, per la qual cosa, en cap cas, FUNDACIÓ ROMEA se’n fa responsable.
FUNDACIÓ ROMEA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l’accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través del cercador del WEBSITE, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar.
En el moment en què FUNDACIÓ ROMEA tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats al WEBSITE fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los.
FUNDACIÓ ROMEA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l’ús per part de tercers COL·LABORADORS de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris al WEBSITE.
En qualsevol cas, FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin del WEBSITE, ni siguin gestionats per FUNDACIÓ ROMEA; encara que apareguin al WEBSITE en virtut d’un conveni de col·laboració signat o pactat per FUNDACIÓ ROMEA.

· Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des del WEBSITE:

FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable de l’edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hipervincles inclosos al WEBSITE.
FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirectament a través d’aquest WEBSITE, qualsevol website interconnectat al qual s’accedeixi a través del WEBSITE, a través d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada.
FUNDACIÓ ROMEA no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del WEBSITE, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús.
Els usuaris es comprometen a utilitzar el WEBSITE i els seus SERVEIS de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

· Exempció de responsabilitat pel funcionament del WEBSITE:

FUNDACIÓ ROMEA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’oferir aquesta prestació de forma satisfactòria.
FUNDACIÓ ROMEA podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda al WEBSITE, en els SERVEIS, o en els CONTINGUTS sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat.
FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del WEBSITE. En qualsevol cas, FUNDACIÓ ROMEA portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica.
FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que facin en el WEBSITE a través d’aquestes dades.

· Exempció de responsabilitat a les promocions de FUNDACIÓ ROMEA o de tercers incloses al WEBSITE:

FUNDACIÓ ROMEA exclou qualsevol tipus de responsabilitat per la manca de disponibilitat de la promoció deguda a problemes de caràcter tècnic no imputables al WEBSITE o al tercer organitzador d’aquesta.
Igualment, FUNDACIÓ ROMEA exclou la seva responsabilitat pels serveis, béns o productes que puguin ser adquirits o contractats a tercers a través d’un accés en aquest WEBSITE, especialment en aquells casos en què el procés de compra o contractació es du a terme directament en la pàgina web del tercer, encara que apareguin distintius o un marc amb els elements gràfics del WEBSITE (branding).

· Exempció de responsabilitat per l’ús indegut de les claus dels usuaris:

En cas d’haver-hi, els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d’identificació i accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE. Aquesta identificació es compon del codi secret o clau i del nom de l’usuari.
FUNDACIÓ ROMEA no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’accés, si existissin, dels usuaris, per a l’accés als CONTINGUTS o SERVEIS del WEBSITE que en requereixin i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la pèrdua o l’oblit, ni l’ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL WEBSITE

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin el WEBSITE i siguin difosos a través d’aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ ROMEA o és FUNDACIÓ ROMEA qui ostenta els drets d’explotació d’aquests a través d’acords amb tercers.
En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i són, així mateix, d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
FUNDACIÓ ROMEA no concedeix cap llicència d’ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d’acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l’únic fi d’emmagatzemar-los, fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat.
Al marge d’allò anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d’algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit de FUNDACIÓ ROMEA i, si escau, de tercers col·laboradors. L’incompliment d’allò anterior facultarà FUNDACIÓ ROMEA per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:
– La presentació d’una pàgina del WEBSITE en el marc d’una altra pàgina web que no pertanyi a FUNDACIÓ ROMEA, mitjançant la tècnica denominada “framing”, si no compta amb l’exprés consentiment per escrit de FUNDACIÓ ROMEA.
– La inserció d’una imatge difosa en el WEBSITE en una pàgina o base de dades que no pertanyi a FUNDACIÓ ROMEA, mitjançant la tècnica denominada “in line linking”, si això no compta amb l’expressa autorització de FUNDACIÓ ROMEA.
– L’extracció i l’ús dels elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a FUNDACIÓ ROMEA, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la directiva 96/9/CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

FUNDACIÓ ROMEA haurà d’autoritzar expressament l’establiment d’enllaços d’hipertext (hipervincles) a una altra website adreçats a la pàgina inicial d’aquest WEBSITE o a qualsevol altra pàgina interna d’aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin a una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d’aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a FUNDACIÓ ROMEA o, si escau, a tercers col·laboradors.
Tots els noms comercials, les marques o els signes distintius, els logotips, els símbols, les marques mixtes, les figuratives o les nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a FUNDACIÓ ROMEA o és FUNDACIÓ ROMEA qui en disposa, amb autorització prèvia, el dret d’ús, i es troben protegits per la legislació vigent en aquest sentit.

MENORS D’EDAT

L’ús dels serveis disponibles en aquest WEBSITE per menors d’edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

Els representants legals de les persones menors d’edat tenen plena responsabilitat en l’accés a continguts i serveis d’Internet d’aquests menors. Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l’accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquest WEBSITE susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L’usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.