fotografia inicial
Noticies Avanç
Setembre 2015
21 de setembre de 2015
Conferència inaugural a càrrec de Carles Santos
CONFERÈNCIA
Noticies Avanç
resized__350x502_resized__250x359_Copia_de_santos.jpg

La Fundació Romea
La Fundació Romea per a les Arts Escèniques és una entitat privada sense ànim de lucre creada amb la voluntat de promoure el sector de les arts escèniques i convertir-se en un referent teatral a Catalunya.