Lliurement Premi Teresa Cunillé

Amb
Teresa Cunillé Actriu
Laura Cendrós Propietat Romea
Narcís Comedira Escriptor i Traductor
Dilluns 18 de novembre de 2019, 19:00
Teatre Romea com arribar

Vídeos

Galeria

Descripció

1a edició del Premi Teresa Cunillé

La Propietat del Teatre Romea convoca la primera edició del Premi Teresa Cunillé al millor estudi sobre la història del teatre en català que, a partir d’aquesta convocatòria, tindrà caràcter bianual.

Aquest Premi sorgeix d’una iniciativa conjunta de l’actriu Teresa Cunillé i la Propietat del Teatre Romea. La seva finalitat és incentivar i donar suport a la recerca sobre la història del teatre català, definint una temàtica específica per a cada convocatòria, de manera que es puguin anar tractant diferents períodes i temàtiques que, per diferents motius, encara no han estat objecte d’estudi de la historiografia.

El Premi compta amb el suport a l’elaboració dels treballs del Centre de Documentació del Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre de Barcelona. Aquest centre posa a disposició dels investigadors diversos fons documentals que recullen fotografies, cartells, crítiques i altres materials sobre el tema de la convocatòria. D’altra banda, la propietat del Teatre Romea disposa d’un fons de consulta de premsa, des de l’any 1967 fins al 1988, que es podrà consultar al mateix teatre.

El jurat estarà format per les persones següents:

Sra. Laura Cendrós, representant de la Propietat del Teatre Romea, com a presidenta.

Actuaran com a vocals els Srs. Enric Ciurans, professor d’arts escèniques de la Universitat de Barcelona; Narcís Comadira, escriptor i traductor; Francesc Foguet, coordinador del Màster Universitari en Estudis Teatrals de la Universitat Autònoma de Barcelona; Enric Gallén, professor de Literatura Catalana de la Universitat Pompeu Fabra; i Albert Mestres, escriptor i professor de l’Institut del Teatre de Barcelona.

La Sra. Araceli Vilarrasa, representant de la família Vilarrasa-Cunillé, com a secretària.

El Jurat queda facultat per interpretar les bases, per resoldre qualsevol incidència i també es reserva el dret de no adjudicar el premi. La seva decisió serà inapel·lable.