El futur de la humanitat

Amb
Javier Tejada Doctor en Ciències Físiques
Víctor Gómez Pin Doctor en Filosofia
Carolina Gálvez-Montón Doctora en veterinària
Dilluns 14 de desembre de 2020, 19:00
Teatre Romea com arribar

Vídeos

Galeria

Descripció

“La singularitat de l’espècie humana i la lluita per garantir el seu futur estan indissociablement vinculades a l’equilibri de la natura.La natura es deixa desvetllar per l’home a través de la ciència i de la tècnica, però no es deixa violentar per elles.
En un moment en què estem confrontats a una tremenda crisi sanitària, econòmica i social, hem de lluitar per la ignició d’una deflagració de noves idees i valors que s’entrellacin els imperatius d’evolució i progrés amb la recerca de la veritat, aportant lucidesa sobre l’entorn natural i la nostra pròpia condició en el si d’aquesta.”