Mira Bernabeu

Artista

Activitats de Mira Bernabeu

Mira Bernabeu

Artista

Mira Bernabeu va néixer el 1969 a Alacant. Posseeix Estudis de Psicologia (1r i 2n curs) per la Universitat de València, Llicenciatura en Belles arts per la Universitat Politècnica de València (1993), Postgrau (1994) i Màster (1995) en Belles arts per la University of London.

És un artista de dilatada trajectòria. El treball va començar a la fi de la dècada dels anys noranta, després d’haver estudiat Belles arts i Psicologia. Els seus projectes estan orientats en dues adreces: la participació-reacció dels espectadors davant les problemàtiques socials, i la estètica del treball artístic. Els seus treballs concedeixen un interès molt important a l’anàlisi dramatitzada dels individus mitjançant els seus retrats col·lectius.