Mireia Hernández

Perita cal·ligràfica, tècnica en anàlisi documental i lingüista forense BARCELONA

Activitats de Mireia Hernández

Mireia Hernández

Perita cal·ligràfica, tècnica en anàlisi documental i lingüista forense

Perit en anàlisi documental
 • Des de 1998 exerceixo professionalment en l’àmbit de la Documentoscopia en les especialitats:
 • Perícia Cal·ligràfica, especialista en anàlisi de signatures en obres d’art, S XIX-XX.
 • Tècnica grafològica aplicada a escriptura infantil i Recursos Humans.
 • Lingüística forense, tècnica en detecció de plagis i atribució d’autoria en documents digitals.
Doncència
 • “Grafologia i persona”. Intervenció en la V Trobada de Palingenesia. L’Escorial, 8-10 novembre 2019.
 • 2019-2020 Professora llatí. Liceu Politècnic. Sant Cugat del Vallés.
 • 2019. Universitat Salamanca. X Curs Expert en Documentoscopia. Sessió sobre “Metodologia i casos” en el Mòdul VIII: “Falsificacions d’obres d’art”.
 • 2018. Universitat Salamanca-SIPDO participació en el X Congrés de Documentoscopia, octubre 2018: Taller “La participació del perit cal·lígraf en la expertización d’una obra d’art”
 • Professora de llatí i filosofia i acció tutorial en FERT Batxillerat. Barcelona. (2011-2014).
 • Professora de “Grafologia. Nivell Bàsic”. ATENEU de Sant Cugat del Vallés. 3 T 2011.
 • Ponència sobre “La expertización d’obres d’art” en la Jornada “LA CRIMINALÍSTICA Al SERVEI DE LA JUSTÍCIA” ANCREF. Malgrat, 2 de desembre de 2009.
 • Ponència sobre “La expertización d’obres d’art” en el CURS DE GRAFOLOGIA FORENSE APLICADA A GRAFITIS PER A POLICIES D’ESPANYA. CNP. Alacant. Octubre 2009
 • Professora de Crèdit “Grafologia i Empresa. Selecció de Personal” Barcelona, 3T UB 2005.
 • Professora Batxillerat Humanístic, 1993-1998. Col·legi Montserrat. Barcelona
 • Experiència com a conferenciant en centres de formació, escoles i ràdio
Formació
 • Llicenciada en Filologia Clàssica, UB (1985-1990). CAP (UB -1991). Català C1(2011)
 • Diplomada en Grafologia | Cours Vaig privar d’enseignement supérieur lliure. Société Française de Graphologie de Paris  (1993-1998).
 • Perícia Cal·ligràfica i en Documentoscopia Judicial. CHFG i SFG (1997-1998).
 • Criminalista. Infoanálisis i tècniques avançades en ciències forenses. Treball final: “Protocol de expertización d’obres d’art: anàlisi de signatures” Escola de Postgrau UAB (2004-2005).
 • Màster en Criminalística. Conseller Superior en Ciències Forenses. Treball final: “Protocol de pericial cal·ligràfica en textos escrits en llengua àrab”. UAB (2006-2007).
 • Màster en Neuropsicologia infantil i educació. CUV-*UCM (2009-2011).
Cursos
 • VI Seminari d’Art i Dret (2019): ‘El Dret de l’Art en 360è’. Icab. Nov. 2019
 • Curs d’especialització criminal Profiling. Institut de Ciències Forenses i Pericials IDEF Ltda. Xile, 2017.
 • Curs d’Antropologia. VCH-*UCM, 2015.
 • Curs d’Història del Pensament. UDIMA, 2012-2014.
 • Curs de Tècnic Superior en Recursos Humans. IMF-*CEU, 2009.
Publicacions i premis
 • “Intervenció del perit cal·lígraf en l’estudi d’una obra d’art. Praxi pericial cal·ligràfica aplicada a una signatura estampada amb diferents tècniques pictòriques”
 • Separata   PERÍCIA DOCUMENTAL: VELLS REPTES, NOVES SOLUCIONS. Angélica González Arrieta (Ed.) Universitat Salamanca. Conferència en SIPDO 2018. Grafologia Infantojuvenil. Copimatge, Sant Cugat del Vallés, 2018.
 • Lingüística forense bàsica. Tirant lo Blanc, València, 2016.
 • Article LA LLEI. Especial probática Núm. 9.236: “El plagi al servei de la cultura”.
 • VIII Edició Treballs de Recerca. Premi organitzat per la Associació Catalana de Perits Judicials amb el treball: “Intervenció              del perit cal·lígraf en l’anàlisi interdisciplinària sobre l’autoria d’una obra d’art”, Febrer 2017.